Real Time Web Analytics

Zasady i Warunki

To zrzeczenie się odpowiedzialności określa nasze zobowiązania względem naszej witryny. Przeczytaj tę informację w całości przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Korzystanie z witryny oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego wyłączenia odpowiedzialności. Od czasu do czasu aktualizujemy to zastrzeżenie, dlatego prosimy o odesłanie do nich w przyszłości.


1. WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ

1.1. Użytkownik może korzystać z naszej witryny w celach własnych oraz drukować i pobierać materiały z tej witryny pod warunkiem, że nie zmienia żadnych treści bez naszej zgody. Materiał na tej stronie nie może być ponownie publikowany online ani offline bez naszej zgody.

1.2 Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na tej stronie należą do nas lub naszych licencjodawców i nie mogą być kopiowane bez naszej uprzedniej zgody.

1.3 Z zastrzeżeniem punktu 1.1, żadna część niniejszej Witryny nie może być powielana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.


2. POSTĘPOWANIE ODWIEDZAJĄCE

2.1 Z wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, których wykorzystanie jest objęte naszą Polityką prywatności, wszelkie materiały wysyłane lub publikowane na tej Witrynie będą uważane za niezastrzeżone i nie będą poufne. O ile nie postąpisz inaczej, będziemy mogli kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i wykorzystywać w inny sposób takie materiały do ​​dowolnych celów.

2.2 Korzystając z tej witryny, nie wolno publikować ani wysyłać do lub z tej witryny żadnych materiałów, do których nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód, jest dyskryminująca, nieprzyzwoita, pornograficzna, zniesławiająca, może podżegać do nienawiści rasowej, z naruszeniem poufności lub prywatności, które mogą powodować irytację lub utrudnienia dla innych, co zachęca do zachowań lub stanowi takie zachowanie, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, powoduje odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób jest sprzeczne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii;


3. CZAS UPEWNIENIA SITE

3.1 Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​ta Witryna internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jednak strony internetowe czasami napotykają przestoje związane z serwerem i innymi problemami technicznymi. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli ta strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie.


4. LINKI DO I NA INNE STRONY INTERNETOWE

4.1 Wszelkie linki do stron internetowych stron trzecich znajdujących się na tej Witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie przeglądaliśmy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe osób trzecich lub ich zawartość.

4.2 Jeśli chciałbyś zamieścić link do tej strony, możesz to zrobić tylko na podstawie tego, że łączysz się, ale nie replikujesz, żadnej strony w tej Witrynie i nie oznacza to w żaden sposób, że zatwierdzamy jakiekolwiek usługi lub produkty. chyba że zostało to specjalnie uzgodnione z nami.

4.3 Jeśli zdecydujesz się na link do naszej strony internetowej z naruszeniem Paragrafu 4.2, w pełni pokryjesz wszelkie straty i szkody poniesione w wyniku Twoich działań.


5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1 Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia poprawności informacji na tej Witrynie. Jednakże nie gwarantujemy poprawności ani kompletności materiału na tej Witrynie. Ani my, ani żadna inna strona (biorąca udział w tworzeniu, utrzymywaniu lub dostarczaniu tej Witryny) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć dla ciebie lub strony trzeciej w wyniku twojego lub ich korzystanie z naszej strony internetowej. Wyłączenie to obejmuje koszty serwisowania lub naprawy oraz, bez ograniczeń, wszelkie inne bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty.


6. PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem angielskim. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą notą prawną podlegają wyłącznej jurysdykcji Anglii i Walii.


<< www.elefonty.pl

DARMOWA DOSTAWA

WSPARCIE KLIENTA 24X7

30 DNI ZWROTÓW I WYMIANY

10% ZNIŻKI NA ZAMÓWIENIE 400zł